Home » Документи

Документи

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Вътрешни правила за достъп до обществена информация


График за контролните и класните работи на учениците от V до VII клас през втория учебен срок на учебната 2019/2020 г.


График за контролните работи на учениците от I до IV клас през втория учебен срок на учебната 2019/2020 г


График за консултации на учителите по учебните предмети през II-рия учебен срок на учебната 2019/2020 г.


Седмично разписание на часовете в ГЦОУД през втория учебен срок на уч.2019/2020 г. за учениците I-IV клас


Седмично разписание на часовете през втория учебен срок на уч. 2019/2020 г. за учениците от V-VII клас


Седмично разписание на часовете през втория учебен срок на уч. 2019/2020 г. за учениците от I-IV клас


График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация в ГЦОУД за II-рия учебен срок на учебната 2019/2020 г.


График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация на съответната паралелка за II-рия учебен срок на учебната 2019/2020 г.


Седмично разписание на часовете през първия учебен срок на уч. 2019-2020 г. за учениците от V – VII клас


Седмично разписание на часовете в ГЦОУД през първия учебен срок на уч. 2019-2020 г. за учениците от I – IV клас


Седмично разписание на часовете през първия учебен срок на уч. 2019-2020 г. за учениците от I – IV клас


График за контролните и класните работи на учениците от V до VII клас през първия учебен срок на учебната 2019/2020 г.


График за контролните работи на учениците от I до IV клас през първия учебен срок на учебната 2019/2020 г.


График за консултации на учителите по учебни предмети през първия учебен срок на учебната 2019-2020 г.


График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация на съответната паралелка за I-вия учебен срок на учебната 2019/2020 г. 


Форми на обучение през учебната 2019-2020 г.


Правилник за дейността на училището за учебната 2019-2020 г.


Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2019-2020 г.


Организация на учебния ден за 2019-2020 г.


УУП за 1 клас за учебната 2019-2020 г.


УУП за 2 клас за учебната 2019-2020 г.


УУП за 3 клас за учебната 2019-2020 г.


УУП за 4 клас за учебната 2019-2020 г.


УУП за 5 клас за учебната 2019-2020 г.


УУП за 6 клас за учебната 2019-2020 г.


УУП за 7 клас за учебната 2019-2020 г.


УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

График за класни и контролни работи през втория учебен срок на учебната 2018/2019 г. за учениците от V до VII клас


График за класни и контролни работи през втория учебен срок на учебната 2018/2019 г. за учениците от I до IV клас 


График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация в група за целодневна организация на учебния ден за II уч. срок на учебната 2018/2019 г.


График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за II уч. срок на учебната 2018-2019 г., считано от 18.02.2019 г.


График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за II уч. срок на учебната 2018-2019 г., считано от 05.02.2019 г.


Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2018/2019 г.


Правилник за дейността на училището за учебната 2018/2019 г.


Форми на обучение за учебната 2018-2019 г.


Седмично разписание на часовете през първия учебен срок на учебната 2018-2019 г. за V-VII клас


Седмично разписание на часовете през първия учебен срок на учебната 2018-2019 г. за I-IV клас


Седмично разписание на часовете в група за целодневна организация на учебната 2018-2019 г. за I-IV клас


Информация за организация на учебния ден през учебната 2018/2019 г. 


График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за първия учебен срок на учебната 2018/2019 г.


УУП за учебната 2018-2019 г. за всички класове


УУП за учебната 2018-2019 г. за 1 клас


УУП за учебната 2018-2019 г. за 2 клас


УУП за учебната 2018-2019 г. за 3 клас


УУП за учебната 2018-2019 г. за 4 клас


УУП за учебната 2018-2019 г. за 5 клас


УУП за учебната 2018-2019 г. за 6 клас


УУП за учебната 2018-2019 г. за 7 клас


УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

График за класни и контролни работи през втория учебен срок на учебната 2017/2018 г.


График за консултации на учителите по учебни предмети през втория учебен срок на учебната 2017/2018 г.


Седмично разписание на часовете през втория учебен срок на 2017-2018 г. /I – IV клас/


Седмично разписание на часовете през втория учебен срок на 2017/2018 г. /V – VII клас/


Седмично разписание на часовете в група за целодневна организация I – IV клас през втория учебен срок на 2017/2018 г.


График за класни и контролни работи през втория учебен срок на учебната 2017/2018 г.


График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за втория учебен срок на учебната 2017/2018 г.


УУП за учебната 2017-2018 г. за 1 клас 


УУП за учебната 2017-2018 г. за 2 клас 


УУП за учебната 2017-2018 г. за 3 клас


УУП за учебната 2017-2018 г. за 4 клас 


УУП за учебната 2017-2018 г. за 5 клас 


УУП за учебната 2017-2018 г. за 6 клас 


УУП за учебната 2017-2018 г. за 7 клас 


УУП за учебната 2017-2018 г. за всички класове


Годишен план за учебната 2017-2018 г.


Форми на обучение за учебната 2017-2018 г.


ПДУ за учебната 2017-2018 г., последна актуализация от 14.12.2017 г.


ПДУ за учебната 2017-2018 г.


УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА

за развитие на Основно училище ,,Христо Ботев“ село Комарево 2016-2020 г.


УУП за учебната 2016-2017 г. за 2 клас 


УУП за учебната 2016-2017 г. за 3 клас 


УУП за учебната 2016-2017 г. за 4 клас


УУП за учебната 2016-2017 г. за 6 клас 


УУП за учебната 2016-2017 г. за 7 клас


УУП за учебната 2016-2017 г. за 8 клас 


Форми на обучение за учебната 2016-2017 г.


Дневно разписание за учебната 2016-2017 г.

юни 2020
П В С Ч П С Н
     
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930