Home » За нас

За нас

Просветно дело в село Комарево

Възникване на Комарево и версии за произхода на името му

Природата на моето село

Църковна дейност в село Комарево

Любопитни факти за село Комарево

История на културното развитие на село Комарево

До средата на XX век в село Комарево са изградени четири училища:

  • Начално училище ,,Отец Паисий“ в село Комарево /1944 г. – 1979 г./;
  • Начално училище ,,Христо Ботев“ в село Злокучене /1930 г. – 1984 г./;
  • Прогимназия (Основно училище) ,,Христо Ботев“ в село Комарево /1937 г. – /
  • Допълнително земеделско училище в село Комарево /1942 г. – 1948 г.; 1960 г. – 1967 г./.

През 1928 г. с идеята да се свързват и обслужват двете села Комарево и Злокучене /сега обединени в едно – Комарево/ на празен терен между тях е построена сградата на Прогимназия ,,Христо Ботев“ село Комарево, сега Основно училище ,,Христо Ботев“ село Комарево. В тази сграда са се помещавали първоначално Начално училище ,,Христо Ботев“ село Злокучене и Допълнително земеделско училище. 

През 1942 г. населението почувствало голяма полза от Земеделското училище за развитието на културата в земеделието и бита на селото и района и затова комаревчени построяват специална сграда за това училище. Ежегодно и щедро кметството и ТКЗС заделят материални средства и техническа помощ за текущите и целевите нужди на училищата. Текущите са ремонтите и поддръжката на учебните сгради, а целевите – обзавеждането на учебните кабинети с техническа апаратура и средства, строителство на нови обекти /физкултурна и спортна база, съвременен хранителен блок, модерен блок за учебните технически работилници, солидно ограждане, асфалтиране и благоустрояване на училищните дворове и др./. През 1948 г. се взема недалновидно решение и училището е закрито. На 01.10.1960 г. Земеделско училище е възстановено, първо като Зимно практическо училище, а в последствие – Тракторно селскостопанско училище с двугодишен срок на обучение. През 1967 г. училището е закрито и това се преживява с мъка от жителите на населеното място.

През 1944 г. пред училищата се поставя като главна задача реализацията на принципа за всеобщо, равно и безплатно светско образование за всички деца, независимо от социалното им положение, етническото самосъзнание и религиозната принадлежност. Със задоволство е прието от учителите и родителите решението за осъществяване на задължително прогимназиално образование.

През учебната 1960/1961 г. към Прогимназията е открит ученически стол. Тогава и през следващите години родителите на учениците плащат за храната малки и символични суми. През 1974 г. е открит построеният в двора на Прогимназията модерен хранителен комбинат със столова и помощни помещения. 

Много важно значение за обхващането и задържането на всички деца в училището е осигуряването на безплатни учебници и материални общински помощи за семействата.

През 60-те години започва прилагането на полуинтернатно обучение. Целта е обхващането на децата с намален родителски контрол и преди всичко да бъдат обучавани за затвърждаване на знанията им. През учебната 1971/1972 г. вече действали 3 занимални в Прогимназията и 5 в Началните училища.

След 1970 г. в училищата се включват и децата от съседното село Крета, когато там е закрит началния курс в училището. За учениците от село Крета ТКЗС Комарево осигурява автобус, с който да бъдат извозвани ежедневно учениците.

През учебната 1961/1962 г. в Прогимназията са изградени първите 4 кръжока – по химия, физика, история и изобразително изкуство. Постепенно след тях се изграждат кръжоци по математика, растениевъдство, металообработване, дървообработване, електроника, енергетика, ракетомоделизъм, автомобилизъм, фотолюбителство.

През 70-те години, формите на извънкласната дейност се обединяват в клубове за Техническо и научно творчество на младежта /ТНТМ/. Първият му ръководител е Димитър Пешев. От 1980 г. ръководител на клуба е Петър Иванов.

В ученическите си години има много изявени ученици, които вземат участие в олимпиади по различни дисциплини в района, окръга и страната. Получават призови места.

Редовно се провежда и производствена практика на учениците. Към училищата са организирани учебно-опитни полета, обработвани от учениците. Върху тях учениците отглеждат захарно цвекло, слънчоглед, царевица, леща. Масовата производствена практика на учениците се провежда в ТКЗС. През лятната ваканция и есента при прибирането на реколтата, учениците участват в беритбата на домати, грозде и царевица.

Не отстъпва на други раздели от дейността на училището и художествената самодейност. Тя е свързана тясно с естетическото възпитание. В училищата има ученически хорове и певчески групи по класове. Хорът на Прогимназията е класиран на призови места при общинските, районните и окръжните прегледи на художествената самодейност. Училището и читалището на селото са взаимно при провеждането на културни мероприятия.

През годините на училищата се стараят да запазят народните обичаи и традиции: лазаруване, сурвакане, празници на народната песен и приказка, изложби на стари народни носии, сурвачки и великденски яйца.

Активна дейност развиват литературните кръжоци. Редовно се провеждат поетични рецитали. В дните на Седмицата на детската книга не веднъж на училището гостуват писатели и композитори от София. По покана на училището за творчески срещи и обсъждания на авторски книги са гостували Веселин Андреев, Михаил Лъкатник, Борчо Обретенов и др. Оживена дейност развиват и кръжоците по театрално и изобразително изкуство.

Хармоничното развитие на младите личности в Прогимназията се допълва със системната и активната спортна дейност на учениците. Първостепенното значение за развитието на физкултурното направление има изградената за училището и селото широкоцелева съвременна спортна зала. По инициатива на училището и с помощта на Кметството и ТКЗС през 1951 г. салонът на Прогимназията /построен за театрална зала и служил много повече години за представления, а след това и за склад на ,,Зърнени храни“/ е освободен, генерално ремонтиран и оборудван с необходимите уреди за учебни занятия по физкултура. В него се провеждат часовете по гимнастика, тренировки и спортни състезания на закрито. През 1974 г. салонът е модернизиран и обзаведен с нови уреди. През 1962 г. училищният двор е разширен и в него е изградена голяма спортна площадка /асфалтирана през 1971 г./ – за спортна гимнастика и атлетика, игрища за волейбол и народна топка и колописта и др. За училищния и за общоселския детско-юношески спорт в Комарево, най-голям принос имат учителите Петко Първанов и Александър Йосифов.

През 60-те години се наблюдава засилен поток към средните училища, предимно професионалните. Възходящото развитие продължава и по пътя на постъпващите комаревски младежи в полувисшите и висшите учебни заведения. От полувисшистите по-голяма е групата на учителите – детски, начални и прогимназиални, след тях са медицински сестри и железничари. От висшистите – лекари, инженери, машинисти и др.

В периода 1951 – 1953 г. след приета Наредбата-закон е било задължително ограмотяването на жителите на населеното място. Целта е изпълнена за кратки срокове, като учителите в това дело  участват на доброволни начала, безплатно, считайки го за свой патриотичен дълг.

В края на 70-те години в следствие на ниската раждаемост и миграция на семейства намалява броя на новопостъпилите ученици и паралелките в начален курс остават по една от клас. През 1983 г. това се случва и с паралелките в прогимназията. 

С намаляване броя на децата началните училища се закриват и учениците се преместват в сградата на Прогимназията.

От 1984 г. в селото има само едно училище Прогимназия ,,Христо Ботев“, на която е променено наименованието на Основно училище ,,Христо Ботев“ село Комарево.   

През годините 1945 – 1995 г. директорски постове са заемали:

  • Начално училище ,,Отец Паисий“ в село Комарево

Борис Първанов 1944 – 1952 г.

Тодор Вачев 1952 г.

Ламби Игнатов – 1953 – 1956 г.

Димитър Иванов – 1957 – 1958 г.

Мартина Великова – 1959 – 1979 г.

  • Начално училище ,,Христо Ботев“ в село Злокучене

Дочо Иванов 1930 – 1958 г.

Димитър Иванов 1959 – 1965 г.

Зинка Георгиева 1966 – 1984 г.

  • Прогимназия (Основно училище) ,,Христо Ботев“ в село Комарево

Мария Рускова 1937 – 1944 г.

Здравка Митева 1944 – 1954 г.

Ефросина Пъшева 1945 – 1946 г.

Коста Костов 1946 – 1950 г.

Горан Делийски 1951 – 1952 г.

Радул Мирчев 1952 – 1955 г.

Димитър Пешев 1955 – 1963 г.

Антон Тончев 1963 – 1992 г.

Елена Календжиева 1992 г. –

 

Дългогодишни преподаватели в Прогимназия (Основно училище) ,,Христо Ботев“ в село Комарево:

Димитър Пешев, Васил Мачев, Иван Крумов, Антон Тончев, Георги Димитров, Нено Христов, Цанка Първанова, Божана Дончева, Александър Йосифов, Мария Мирчева, Георги Дечев, Васил Дончев, Петко Първанов, Станка Станева, Вера Кенашкова, Петко Митов, Мария Желязкова, Димитър Нинчев, Аспарух Кръстев, Борис Янакиев, Петър Иванов, Надежда Микова, Надка Нинчева, Петко Цанов и много други.

юли 2024
П В С Ч П С Н
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031