Home » Мерки за повишаване качеството на образование

Мерки за повишаване качеството на образование

Учебана 2022/2023 г.

1.Осъществяване на екипна дейност между педагогическите специалисти за интегриране на учебното съдържание с фокус върху ключовите компетентности.

2.Оптимизиране на вътрешната система за оценяване постиженията на учениците чрез прилагане на подходи за отчитане на индивидуалния напредък на всеки ученик.

3.Извършване на задълбочени анализи на резултатите на учениците от НВО и извеждане на конкретни мерки за подобрение.

4.Планиране и реализиране на дейности за изграждане на позитивен организационен климат – сформиране на групи за занимания по интереси.

5.Създаване на умения у учениците за работа с електронни образователни ресурси и образователни платформи.

Учебана 2021/2022 г.

1.Формиране на компетентностите на педагогическите специалисти за преподаване в онлайн среда и за разработка и използване на дигитално учебно съдържание.

2.Насърчаване, подпомагане и участие в дейности и инициативи за насърчаване четенето и грамотността.

3.Обхващане на ученици в извънкласни и извънучилищни дейности с цел преодоляване на трудности в обучението и задържане в училище.

Учебана 2020/2021 г.

1.Прилагане на методи за по-дълго задържане на интереса и вниманието на учениците.

2.Организиране на учениците в извънкласни и извънучилищни форми, с цел повишаване на грамотността /например: участие в Националната седмица на четенето, участие в тренинги, училищни празници и организирани пътувания и др./.

3.Подобряване на възможностите за допълнителна квалификация.

март 2024
П В С Ч П С Н
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031