Home » Проект ,,Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект ,,Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Заповед_Указания РД09-1048_10.05.2021

Заповед_училища РД09-1006_27.04.2021

Указания за работа по проекта – 11.2021-version 2

Прил.5_Приемо-предавателен протокол техн. средства – Ученик, родители

Прил.6_Приемо-предавателен потокол тех.средства между учебни заведения

Прил.7_Декларация-съгласие за провеждане на обучение

Прил.9_Заявление-декларация за инф. съгласие – родител за ученик

Прил.9а_Заявление-декларация за инф. съгласие – ученик – пълнолетен

Прил.15_Заявление-декларация за участие в обучение ПС

Прил.17_Карта за участие ПС

Прил.19_Анкета образ.медиатори и родители

Прил.20_Заявление-Декларация за участие обр.медиатори и родители

Прил.23_Бланка-проект React-EU

Учебна 2022/2023 година

През учебната 2022/2023 г. беше създадена 1 група по Дейност 2 ,,Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“. В групата бяха обхванати всички ученици от I клас, съгласно условията и указанията на проекта. За целите на обучението бяха използвани предоставените таблети по проекта. В рамките на 4 учебни часа разпределени в два последователни дни бяха показани основните действия и начини за работа с електронната платформа на Microsoft Teams. Училището е избрало единна платформа за работи при обучение от разстояние в електронна среда. На всички ученици, които участваха в обучението по проекта бяха генерирани и раздадени сертификати.

Обучението се проведе от г-жа Върбинка Гергова – старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап, със специалност История, География и Информационни технологии 

Група I клас

Учебна 2021/2022 година

През учебната 2021/2022 г. беше създадена 1 група по Дейност 2 ,,Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“. В групата бяха обхванати всички ученици от I клас, съгласно условията и указанията на проекта. За целите на обучението бяха използвани предоставените таблети по проекта. В рамките на 4 учебни часа разпределени в два последователни дни бяха показани основните действия и начини за работа с електронната платформа на Microsoft Teams. Училището е избрало единна платформа за работи при обучение от разстояние в електронна среда. На всички ученици, които участваха в обучението по проекта бяха генерирани и раздадени сертификати.

Обучението се проведе от г-жа Върбинка Гергова – старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап, със специалност История, География и Информационни технологии 

Група I клас

Учебна 2020/2021 година

През учебната 2020/2021 г. бяха създадени 3 групи по Дейност 2 ,,Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“. В групите бяха обхванати всички ученици, съгласно условията и указанията на проекта. За целите на обучението бяха използвани предоставените таблети по проекта. В рамките на 4 учебни часа разпределени в два последователни дни бяха показани основните действия и начини за работа с електронната платформа на Microsoft Teams. Училището е избрало единна платформа за работи при обучение от разстояние в електронна среда. На всички ученици, които участваха в обучението по проекта бяха генерирани и раздадени сертификати.

Също така през учебната година бе реализирана и 1 група по Дейност 4 ,,Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда /в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др./. В групата участваха родители на ученици от начален етап, които имаха желание да научат повече за електронната платформа на Microsoft Teams. Обучението протече в продължение на 2 астрономически часа в един ден. На всички родители, които участваха в обучението по проекта бяха генерирани и раздадени сертификати.

Обучението се проведе от г-жа Върбинка Гергова – старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап, със специалност История, География и Информационни технологии 

Група I-II клас

       

Група III-IV клас

Група V, VI, VII клас

юли 2024
П В С Ч П С Н
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031